Smijenjena dekanica Vlahović-Štetić mobingirala čak i povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika Filozofskog fakulteta

Zagreb, 28. srpnja 2020. – Vesna Vlahović-Štetić smijenjena je 14. srpnja 2010. odlukama rektora i Senata Sveučilišta u Zagrebu s dužnosti dekanice Filozofskog fakulteta zbog mobinga koji je utvrđen pravomoćnom sudskom presudom. Općinski radni sud u Zagrebu prvostupanjskom presudom od 13. studenoga 2019. ustanovio je da je dekanica Vlahović-Štetić profesora Antu Čovića, zaposlenika Filozofskog fakulteta, „sustavno, ustrajno i kontinuirano uznemiravala s ciljem oduzimanja njegova znanstveno-nastavnog zvanja i eliminacije s radnog mjesta te s ciljem narušavanja njegova ugleda, časti, imena i dostojanstva“. Županijski sud u Zagrebu pravomoćnom presudom od 26. lipnja 2020. potvrdio je činjenični opis prvostupanjske presude, ali je „uznemiravanje“ zamijenio težom kvalifikacijom šikaniranja – mobinga i povrede dostojanstva osobe. Takav slučaj nezakonitoga i neciviliziranog ponašanja čelnika neke sastavnice nije zabilježen u sveučilišnim analima.

Najnoviji broj sveučilišnih novina Universitas donio je iscrpnu kronologiju događaja, koji su u konačnici doveli do neizbježne suspenzije i razrješenja s dužnosti dekanice. Kronologija bjelodano pokazuje da je sudski utvrđeni mobing samo vrh sante leda koji je izronio iz mora bezakonja, progona i zlostavljanja kojima je u „ekscesnom mandatu“ dekanice Vlahović-Štetić bio izložen veliki broj nepodobnih djelatnika Fakulteta. Svaki je progon monstruozan na svoj način, ali se sa sindikalnog gledišta po dalekosežnosti ipak izdvaja progon povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, koji je u medijskim odjecima presude za mobing prošao nezapaženo. Ovdje se ne radi samo o progonu osobe nego i o progonu plemenite funkcije štićenja dostojanstva drugih osoba.

Zaštita dostojanstva radnika od uznemiravanja uređena je člankom 134. Zakona o radu koji općenito propisuje postupke i mjere zaštite kao i obvezu poslodavca koji zapošljava najmanje dvadeset radnika da imenuje “osobu koja je osim njega ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika“. Na Filozofskom fakultetu zaštita dostojanstva radnika pobliže je razrađena u Sporazumu o postupcima i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika koji je sklopljen 12. travnja 2017. između dekana Fakulteta i Sindikalne podružnice Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Na temelju Sporazuma dekan Filozofskog fakulteta imenovao je 9. svibnja 2017. profesora Borisa Olujića povjerenikom za zaštitu dostojanstva radnika kao osobu koja je ovlaštena za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva radnika. Po pritužbi koju je podnio prof. Ante Čović povjerenik je proveo propisani postupak i 30. listopada 2018. izdao upozorenje dekanici Vlahović-Štetić zbog izvršenog uznemiravanja prof. Čovića sa zahtjevom da „s uznemiravanjem žurno prestane na način da obustavi postupak oduzimanja zvanja (…), odnosno da stavi izvan snage Odluku o imenovanju Stručnog povjerenstva kojim je isti postupak pokrenut.“

Umjesto da postupi prema upozorenju i prestane s uznemiravanjem prof. Čovića, dekanica je proširila frontu progona i počela zlostavljati povjerenika. Počela je s osvetničkom odlukom o smjeni povjerenika, koju je donijela 5. studenoga 2018. Istom odlukom naložila je povjereniku „da u roku od 24 sata preda novoj povjerenici prof. Jeleni Vlašić Duić sve spise predmeta vezane za rad povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika“. Očigledno se htjela što prije domoći dokumentacije na temelju koje je povjerenik izdao upozorenje tako da u žurbi uopće nije stigla napraviti odluku o imenovanju nove povjerenice koja je trebala preuzeti „sve spise“.

Istoga dana dekanica je sazvala izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća za 7. studenoga 2018. s glavnom točkom dnevnog reda pod naslovom „Glasanje o povjerenju dekanici“. Po načinu organiziranja bio je to više igrokaz nego sjednica s isključivom svrhom demoniziranja smijenjenog povjerenika u fakultetskoj javnosti. Članovima vijeća uz tu su točku, kako je prigovoreno u raspravi, dostavljeni tek „polovični materijali“, dakle samo oni koji su dekanici išli u prilog, među kojima je svakako bio najvažniji dopis kojim Sindikalna podružnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja podržava smjenu povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika. Pazilo se da članovi vijeća ne bi dobili uvid u argumente na temelju kojih je izdano upozorenje dekanici. Tako nije bilo priloženo Upozorenje povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika s izlikom da je to tajni dokument. Također ni povjerenik nije bio pozvan na sjednicu, iako je bio glavna tema sjednice. Moralo se vjerovati interpretacijama koje je jednostrano, u svoju korist iznosila dekanica. Kao što je ukazano u raspravi, točka je bila bespredmetna ne samo stoga što statut ne predviđa takav postupak nego prvenstveno stoga što nitko nije dovodio u pitanje funkciju dekanice. Točka se našla na dnevnom redu samo zato jer je dekanica time htjela zamagliti i zaobilaznim putem legitimirati nezakonito smjenjivanja povjerenika.

Međutim, to nije puno pomoglo, jer je rektor Sveučilišta po pritužbi povjerenika 14. studenog 2018. donio odluku o obustavi od izvršenja (suspenziji) odluke dekanice Filozofskog fakulteta o smjeni povjerenika za koju je utvrđeno da je nezakonita i protustatutarna. Rektorova suspenzija odluke o smjeni povećala je pritisak uprave na povjerenika. Zaredale su radnje tipične za mobing kao što traženje hitnih i iscrpnih izvještaja i traženje suvišnih izjašnjavanja o svemu i svačemu. Tako je prodekan prof. Dean Duda 28. studenoga 2018. od povjerenika zatražio da u roku od 8 dana dostavi „izvještaj o svom radu na način da dostavite popis svih predmeta, s datumom zaprimanja istih i datumom svih radnji koje su poduzete, kao i odlukama koje su donesene“. Prodekan je nadalje, uz popratno arogantno dociranje, zatražio od povjerenika da se izjasni po kojim je odredbama zakona i Sporazuma pokrenuo postupak i izrekao upozorenje dekanici, iako su te odredbe uredno i višekratno navedene u Upozorenju (suvišna izjašnjavanja kao oblik mobinga). Nekoliko dana poslije (3. prosinca 2018.) povjereniku se obratila i dekanica s nizom sličnih zahtjeva za bespredmetnim očitovanjima.

Senat Sveučilišta na sjednici 11. prosinca 2018. donio je, sukladno statutarnoj obvezi, odluku o potvrđivanju odluke rektora kojom je suspendirao odluku dekanice o smjeni povjerenika.. To je dalo novi zamah osvetničkom zlostavljanju povjerenika. Rokovi su postali kraći, k tome „neprekoračivi“, zadaće teže, a prijetnje eksplicitne. Tjedan dana nakon odluke Senata, 19. prosinca 2018. dekanica Vlahović-Štetić šalje ultimativni dopis povjereniku u kojem stoji naredba „ … da u neprekoračivom roku od 3 dana dostavite cjelokupni izvještaj o svim pritužbama i o načinu rješavanja istih, te sve spise predmeta i to od dana preuzimanja dužnosti pa nadalje. U slučaju da ne dostavite predmetni izvještaj, kao i spise predmeta bit ćemo primorani razriješiti Vas dužnosti povjerenika“. Povjerenik je na opravdani dio zahtjeva dekanice uspio odgovoriti u zadanom roku, pri čemu je u dopisu od 24. prosinca 2018. razobličio zlostavljačku nakanu zadanog roka:

Osim toga ne vidim koja bi to bila svrha zadavanja „neprekoračivog roka od 3 dana“ koji istječe u ponedjeljak, 24. prosinca 2018., kada su od subote, 22. prosinca 2018. do ponedjeljka, 7. siječnja 2019. na Fakultetu obustavljene nastavne i administrativne aktivnosti, ako to nije bilo u funkciji stvaranju pritiska na rad Povjerenika. Okolnost o navedenom kontinuitetu neradnih dana bila Vam je na dan utvrđivanja „neprekoračivog roka“ (19. 12. 2018.) zacijelo poznata, jer je uprava Fakulteta mailom još od 3. prosinca 2018. obavijestila sve zaposlenike o Odluci Dekanskog kolegija o kolektivnom godišnjem odmoru na dane 27.-28. 12. 2018. i 2.-4. 1.2019., te o proglašenju Dana Rektora 24. 12. 2018. i Dana Dekanice Filozofskog fakulteta 31. 12. 2018., što je stvorilo spomenuti kontinuitet neradnih dana.

Paralelno sa slanjem zahtjeva s „neprekoračivim rokom“ dekanica je pokrenula i akciju zastrašivanja povjerenika preko fakultetske javnosti tako što je u dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća od 19. prosinca 2018. uvrstila točku pod nazivom „Odluka o smjeni povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika“. Na samoj sjednici točku je skinula s dnevnog reda i najavila da će je ponovno uvrstiti u dnevni red iduće sjednice, što je povjerenik u obraćanju rektoru od 24. prosinca 2018. duhovito usporedio s tzv. lažnim egzekucijama. Prenosimo širi izvod iz pisma rektoru u kojem povjerenik otvoreno piše o mobingu kojem je izložen:

Poštovani gospodine Rektore,

želim Vas upoznati s neugodnom činjenicom da sam zbog izdavanja Upozorenja dekanici Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Vesni Vlahović-Štetić 30. listopada 2018. zbog izvršenog uznemiravanja prof.dr.sc. Ante Čovića izložen kontinuiranim pritiscima od strane dekanice i uprave Fakulteta i pokušajima zadiranja u autonomni rad Povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika na Filozofskom fakultetu.

Pritisci i zadiranja u rad Povjerenika sastoje se u učestalim traženjima izvješća o radu s nepotrebnim i nemogućim zahtjevima, ali i drugim mjerama uznemiravanja koje se mogu usporediti s tzv. lažnim egzekucijama kao što je nemotivirano uvrštavanje točke „Odluka o smjeni povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika“ u dnevni red sjednice Fakultetskog vijeća 19. prosinca 2018. godine. Točka je na samoj sjednici skinuta s dnevnog reda s najavom dekanice da će ista točka biti ponovo uvrštena u dnevni red iduće sjednice Fakultetskog vijeća. U međuvremenu sam s nadnevkom 19. prosinca 2018. dobio Poziv na očitovanje o radu povjerenika sa zadanim „neprekoračivim rokom od 3 dana“ za koji nije bilo nikakve osnove ni potrebe, osim namjere uznemiravanja i vršenja pritiska.

Traženje izvješća s nemogućim zahtjevima shvaćam kao traženje izlike od strane dekanice za novo smjenjivanje s dužnosti Povjerenika što shvaćam kao čin odmazde dekanice zbog izdanog Upozorenja. U Pozivu za očitovanje o radu povjerenika od 19. 12. 2018. dekanica je s uvjetom ispunjavanja postavljenih nemogućih zahtjeva izravno povezala otvorenu prijetnju da će me razriješiti s dužnosti Povjerenika kao što je to već najavila na sjednici Fakultetskog vijeća. (…)

Prema novoj pritužbi prof. Čovića zbog nastavka ugrožavanja dostojanstva radnika povjerenik je, nakon što je utvrdio da dekanica nije postupila prema izdanom upozorenju i nije prestala s uznemiravanjem, 4. siječnja 2019. izdao Ponovljeno upozorenje dekanici Vlahović-Štetić zbog nastavka uznemiravanja prof. Čovića. O tome je izvijestio rektora koji je nakon toga, zbog nezakonitog i protustatutarnog postupanja, 22. siječnja 2019. izrekao i svoje treće upozorenje dekanici Vlahović-Štetić u predmetu uznemiravanja prof. Čovića.

Dekanica Vlahović-Štetić, nakon niza neuspješnih pokušaja, konačno je odustala od nasilnog smjenjivanja povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika i odlučila je to provesti legalnim putem, donošenjem Pravilnika o zaštiti dostojanstva radnika. Pravilnik je stupio na snagu 29. ožujka 2019. čime je prestala dužnost povjerenika koji se iskazao ne samo borbom za zaštitu dostojanstva radnika nego i borbom za dostojanstvo institucije koje je dekanica Vlahović-Štetić tako sustavno i tako ustrajno uništavala. Njegova je zasluga da je dekanicu, u postupku iz svoje nadležnosti, osudio za mobing prije donošenja sudske presude. Njegova obrana dostojanstva institucije dokaz je da se pravomoćna presuda za mobing ne odnosi na instituciju Filozofskog fakulteta nego na prof. Vesnu Vlahović-Štetić koja je zloupotrijebila dužnost dekanice s koje je, na kraju, zasluženo i opravdano razriješena.

Hrvatski sveučilišni sindikat

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.