Deklaracija

DEKLARACIJA HRVATSKOG SVEUČILIŠNOG SINDIKATA

1. Primarni cilj osnutka i rada Hrvatskog sveučilišnog sindikata (dalje: HSS) je zaštita radnika i njihovo upoznavanje s pravima koja su im zakoni RH osigurali te način na koja ih ostvariti.

2. Gorući problemi naše sveučilišne zajednice nisu rješavani već godinama. Od uvođenja Bolonjskog procesa nije bilo sustavnog promišljanja o golemim promjenama koje su zadesile sveučilisnu zajednicu. Nastavnici i znanstvenici, ali i ostali djelatnici koji sudjeluju u realizaciji ovih procesa prilagodili su se „preko noći“, no obećanja kako će država pratiti njihove razvojne potrebe, nisu se dogodila.

3. Sveučilišna zajednica kompleksan je spoj znanosti, nastave i administracije koja akumulira specifične probleme. HSS upoznat je s tim problemima, a posebno je senzibiliziran za probleme mladih unutar tog sustava. Mnoga nerješena pitanja novaka, asistenata i mladih predavača i djelatnika, naša su trajna skrb.

4. Naglasak u našoj sindikalnoj borbi stavljamo na doradu postojećih zakona što će biti osnovni preduvjet uspostave mosta između poslodavca i nastavnika/znanstvenika. Uz stvaranje pozitivne klime unutar pojednostavljivanja zakonske regulative, inzistirati ćemo na tome da zakoni budu hrvatskom radniku potpora u teškim i nesigurnim vremenima.

5. Zbog određenog broja postojećih sindikata koji zlorabe položaj i funkciju te se neprimjereno bave politikanstvom, a puno manje sindikalnim članstvom, osjetili smo potrebu da kao struka pomognemo struci u ostvarenju sigurne i stabilne radne budućnosti.

6. Zadovoljan hrvatski radnik, koji ostvaruje poslovni uspjeh, ima poslovnu ambiciju i sustavno ostvaruje napredovanje, treba i sindikalnu sigurnost koja je prije svega egzistencijalnog i humanog karaktera.

7. Jedan od zadataka HSS-a je strukturalna analiza „sveučilišnog tržišta“, koja će upozoriti na manjkavosti postojećeg sustava, kao i na njegovu razvojnu perspektivu.

8. Povezivanje i razmjena informacija s Državnim uredom za statistiku na vrhu je naših prioriteta, a sve u svrhu što veće iskoristivosti mnogih potencijala koje hrvatska sveučilišta nude.

9. Želimo djelatnicima u sveučilišnom sustavu omogućiti dodatne modele stjecanja radne, pravne i ekonomske sigurnosti, kroz osmišljavanje projekata za povezivanje s raznim institutima kroz što će znanstveno-istraživačka sfera njihova rada postati i primjenjiva te na taj način i ekonomski isplativija i za pojedinca i za instituciju.

10. Sindikat (HSS) nije sam sebi ni svrha ni cilj. Naša vizija su ljudi koji imaju zadaću učiniti Hrvatsku boljim, naprednijim i humanijim društvom. Dok se oni bave svojim znanstvenim i nastavnim radom, dok obrazuju buduće naraštaje i kreiraju naše društvo, mi se brinemo da se njihova radna prava poštuju te da žive život dostojan čovjeka.

11. Danas ne postoji dugoročna vizija hrvatske sveučilišne zajednice, kao ni subjekti koji će odlučujućim faktorima ukazati na životne i poslovno-razvojne probleme znanstveno-nastavne zajednice. Ovaj sindikat sebe vidi kao čimbenika koji će utjecati na pozitivne promjene u sveučilišnom sustavu funkcioniranja.

12. Navedene probleme koji trenutačno postoje i neadekvatna rješenja koja nude, nažalost, brojni ne povezani sindikati, naša je zadaća, uz naglasak na rješavanje gorućih problema i brigu o mladima koji su nespremni ušli u sustav, ne zanemariti niti jednog aktera zajednice, uz posebnu skrb za profesore kojima predstoji odlazak u mirovinu bez odgovarajuće ekonomske sigurnosti.